สมัครเปิดเว็บไซต์

igetweb @igetweb.com 092-241-9999

บริการของเรา

บริการอื่นๆ ที่น่าสนใจของ iGetweb

*ราคาค่าบริการดังกล่าวเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้ราคาค่าบริการจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดบริการออกแบบ UX & UI เป็นหลัก

บริการออกแบบ UX & UI

"ออกแบบให้ใช้งานง่าย เข้าใจ Experience ของผู้ใช้งาน"

จะทำ Application ทั้งที สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการวาง UX&UI เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานและเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้ การศึกษา วางแผน และออกแบบที่ดีนอกจากจะตอบสนองผู้ใช้งานได้ดีที่สุดแล้ว ยังช่วยลดเวลาในการพัฒนา Application ได้มากขึ้นด้วย

จากปกติเริ่มต้น 13,500 บาท
เหลือเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท*

โทร.02 832 3222       Line ID : @igetweb.com